"วิโรจน์" ถามทำไมไม่ทำลายหมูเถื่อน ใครนำเข้า –

นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ว่าที่ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกล โพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดีย ถึงกรณีการลักลอบนำเข้าเนื้อหมูเถื่อน 161 ตู้ว่า“การลักลอบนำเข้าเนื้อหมูเถื่อน สร้างความเสียหายให้กับเกษตรกรอย่างมาก ซ้ำร้ายยังเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบาด ที่กระทบกับประชาชนทั้งประเทศถ้ายังปล่อยปละละเลย แล้วเกิดโรคระบาดขึ้น ก็ต้องมีคนรับผิดชอบ ทั้งนี้ นายวิโรจน์ยังโพสต์ข้อความต่อ ว่า เนื้อหมูเถื่อน…

Read More