รู้วันโอนเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท พร้อมวิธีเช็กเข้าบัญชี

ภายหลังมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) จ่ายเงินช่วยเหลือชาวนา ปีการผลิต 2566/27 โดยเป็นค่าช่วยบริหารจัดการ ไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกิน 20 ไร่ และได้เงินต่อครัวเรือนครั้งละไม่เกิน 20,000 บาทคำพูดจาก สล็อต888 สภาพัฒน์ แนะปรับโครงสร้างใหม่เศรษฐกิจไทย…

Read More