แจกเงินดิจิทัล 1 หมื่นบาท กระตุ้น 1% ของ GDP อาจได้ไม่คุ้มเสีย

เสียงค้านนโยบายแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาท เริ่มดังขึ้น จากทั้งอดีตผู้ว่าฯ แบงก์ชาติ และบุคคลสำคัญในแวดวงการเงินของประเทศกว่า ร้อยคน รวมถึง KKP Research โดยกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร โดยระบุว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ ทั้งการแจกเงิน การอุดหนุนราคาพลังงาน และการพักหนี้ ที่มีต้นทุนสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ ทำให้เกิดคำถามหลายด้านถึงความเหมาะสมและต้นทุนที่จะเกิดขึ้นจากนโยบายเหล่านี้…

Read More