เลือกตั้ง 2566 – เช็กรายชื่อผู้สมัคร ส.ส.ฉะเชิงเทรา 4 เขต มีผู้สมัครรวม 41 คน

การเลือกตั้ง 2566 ที่จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 ซึ่งเป็นการเลือกตั้งแบบบัตร 2 ใบ เพื่อเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) รวม 500 คน โดยแบ่งเป็นการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 400 คน และ แบบบัญชีรายชื่อ 100 คน

สำหรับ จังหวัดฉะเชิงเทรา มีเขตเลือกตั้ง รวม 4เขต ส่งผลให้การเลือกตั้ง 2566 ที่กำลังจะถึงนี้ จังหวัดฉะเชิงเทรา มีผู้สมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขต ทั้งจังหวัด รวม 41 คน ดังนี้

เลือกตั้ง 2566 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร ส.ส.กำแพงเพชร 4 เขต มีผู้สมัครรวม 42 คน

เลือกตั้ง 2566 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร ส.ส.ชัยภูมิ 7 เขต มีผู้สมัครรวม 73 คน

เลือกตั้ง 2566 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร ส.ส. เชียงราย 7 เขต มีผู้สมัครรวม 79 คน

เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองฉะเชิงเทราและอำเภอบ้านโพธิ์ (เฉพาะตำบลเกาะไร่ ตำบลเทพราช ตำบลคลองประเวศ และตำบลบางกรูด)

เบอร์1 นายเชิดชัย บัณฑุเจษฎา พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์2 นางฐิติมา ฉายแสง พรรคเพื่อไทย

เบอร์3 นายรัฐสภา นพเกตุ พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์4 นายประโยชน์ โสรัจจกิจ พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์5 นายกิตติชัย เรืองสวัสดิ์ พรรคภูมิใจไทย

เบอร์6 นายธนะชัย แสวงศิริผล พรรคก้าวไกล

เบอร์7 นายมติชน ชูทับทิม พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์8 นายเฉลิง จูจำรัส พรรคชาติไทยพัฒนา

เบอร์9 นายสมศักดิ์ วงศ์จินดา พรรคไทยศรีวิไลย์

เบอร์10 นายวินัย ผดุงเจริญ พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย

เบอร์11 นายสุทธิศักดิ์ ทองคำ พรรคไทยภักดี

เบอร์12 นายมานิตย์ จินดามงคล พรรคคลองไทย

เบอร์13 นายวสันติ์ กันเนื่อง พรรคพลังปวงชนไทย

เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอบางน้ำเปรี้ยว, อำเภอคลองเขื่อน, อำเภอบางคล้า, อำเภอราชสาส์น และอำเภอพนมสารคาม (เฉพาะตำบลหนองยาวและตำบลพนมสารคาม)

เบอร์1 นายอมรชัย ปิ่นเจริญ พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์2 นายนพรัตน์ มุริกะ พรรคก้าวไกล

เบอร์3 นายพงศ์ศรัณย์ อัศวชัยโสภณ พรรคเพื่อไทย

เบอร์4 นายอรรถกร ศิริลัทธยากร พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์5 นางสาวรุ้งณภา สิงห์เทศ พรรคภูมิใจไทย

เบอร์6 นายไพบูลย์ พิศาลยุทนาพงษ์ พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์7 นายฐาปกรณ์ เกิดพิทักษ์ พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์8 นางสาวพัชรี มะลูลีม พรรคพลังปวงชนไทย

เบอร์9 นางสาวนุชชา วิไชยยา พรรคคลองไทย

เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอท่าตะเกียบ, อำเภอสนามชัยเขต และอำเภอพนมสารคาม (ยกเว้นตำบลหนองยาวและตำบลพนมสารคาม)

เบอร์1 นายเอกราช เนตรดี พรรคก้าวไกล

เบอร์2 นายหัสชัย สิงหนนท์ พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์3 นางสาวลัดดาวัลย์ น่วมรัศมี พรรคไทยศรีวิไลย์

เบอร์4 นายสายัณห์ นิราช พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์5 นายศักดิ์ชาย ตันเจริญ พรรคเพื่อไทย

เบอร์6 นายสายัณห์ เกตุประยูร พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์7 นายธรรมชาติ พรมพิทักษ์ พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์8 นางสาวเสาวลักษณ์ น้อยคำเมือง พรรคภูมิใจไทย

เบอร์9 นายสมรส สุขสวัสดิ์ พรรคไทยภักดีคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

เบอร์10 นายศักดิ์ชัย ณรงค์หนู พรรคคลองไทย

เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอแปลงยาว, อำเภอบางปะกง และอำเภอบ้านโพธิ์ (ยกเว้นตำบลเกาะไร่ ตำบลเทพราช ตำบลคลองประเวศ และตำบลบางกรูด)

เบอร์1 นายศุภกร นพศิริ พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์2 นายจิรัฏฐ์ ทองสุวรรณ์ พรรคก้าวไกล

เบอร์3 จ่าเอกยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์4 นายอนุเทพ ชาติเชษฐ์พงษ์ พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์5 นายวุฒิพงศ์ ฉายแสง พรรคเพื่อไทย

เบอร์6 นางสาวสาริศา แสงจันทร์ พรรคภูมิใจไทย

เบอร์7 พลตำรวจโทพิทักษ์ จารุสมบัติ พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์8 นายสุระเด่น สุวรรณะ พรรคไทยศรีวิไลย์

เบอร์9 นายพรชัย หาญชนะ พรรคพลังปวงชนไทย

 เลือกตั้ง 2566 - เช็กรายชื่อผู้สมัคร ส.ส.ฉะเชิงเทรา 4 เขต มีผู้สมัครรวม 41 คน

By admin

Related Post