สำนักงานประกันสังคม ขายหุ้น BCP ถือเหลือ 14.98% ท่ามกลางความกังวลสถานะกองทุน

ประกันสังคม แนะเช็กสิทธิประโยชน์ฉบับใหม่เวอร์ชั่น 2566 คำพูดจาก สล็อตเว็บตรง อันดับ1

จะเกิดอะไรขึ้นกับเศรษฐกิจ? ถ้า "การเมืองถึงทางตัน"

เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 2566 สำนักงานประกันสังคม รายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ถึงการจำหน่ายหุ้น BCP ของบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 66 ที่ผ่านมา ในจำนวน 258,400 หุ้น หรือสัดส่วน 0.0187% ของจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ ส่งผลให้ล่าสุด สำนักงานประกันสังคม ถือหุ้น BCP รวมจำนวนทั้งหมด 206,349,797 หุ้น หรือในสัดส่วน 14.98%

ขณะที่ก่อนหน้านี้ สำนักงานประกันสังคม ถือหุ้น BCP ในสัดส่วน 15% หลังเข้าซื้อเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 901,900 หุ้น หรือ 0.0655% เมื่อวันที่ 5 ก.ค.66 ที่ผ่านมา

สำหรับเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับสถานะของกองทุนประกันสังคม โดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ระทรวงการคลัง ประเมินความเสี่ยงทางการคลังของกองทุนประกันสังคม ณ สิ้นปี 65 พบว่าเงินลดลง 17,000-18,000 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จนเหลือ 2.361 ล้านล้านบาท ถือเป็นครั้งแรกใน รอบ 5 ปี

 สำนักงานประกันสังคม ขายหุ้น BCP ถือเหลือ 14.98% ท่ามกลางความกังวลสถานะกองทุน

โดยเป็นผลมาจากมูลค่าพอร์ตการลงทุนของกองทุนประกันสังคม ปรับลดลงตามดัชนีตลาดหุ้นไทย และรายได้จากเงินสมทบที่ลดลงจากมาตรการลดรายจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมทั้งนายจ้างและผู้ประกันตน สวนทางกับรายจ่ายเพื่อประโยชน์ทดแทนของผู้ป่วยที่อยู่ในระดับสูงกว่าช่วงก่อนโควิด-19 รวมถึงสังคมผู้สุงอายุ ทำให้กระทรวงการคลัง ต้องประเมินความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด

ล่าสุด สำนักงานประกันสังคม ชี้แจงว่า สถานะกองทุนฯ ยังมีความเสถียรภาพ ณ วันที่ 30 มิ.ย. 66 มีเงินลงทุนสะสมอยู่ที่ 2,345,347ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.24% จากปีก่อน โดยปัจจุบันสำนักงานประกันสังคม มีการบริหารสภาพคล่องโดยใช้กลยุทธ์การลงทุนที่มีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นการถือครองหลักทรัพย์ในระยะยาว มีการมองหาโอกาสในการลงทุนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างผลตอบแทนให้แก่กองทุน ซึ่งผลตอบแทนการลงทุนในระยะยาวนั้นยังอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจและสถานะของกองทุนมีเม็ดเงินที่เพียงพอสำหรับการจ่ายสิทธิประโยชน์ในทุกกรณี

By admin

Related Post